Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Çehiýa: Unudylan söweş


8-nji maýda Ýewropada Ikinji Jahan Urşunyň tamamlanmagynyň 70-nji ýyl dönümini bellemek boýunça çäreler geçirilýär. Emma 1945-nji ýylda nasistik Germaniýanyň boýun egmeginden üç gün geçensoň güýçli söweşler başlanypdy. 1945-nji ýylyň 11-12-nji maý aralygynda ABŞ-nyň, Sowet goşunlarynyň we çeh goşunlarynyň gatnaşmagynda bolan bu unudylan söweşde müňden gowrak adam, esasan german esgerleri öldürilipdi. (AÝ/AR)

XS
SM
MD
LG