Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Ukraina: Snaýperler mekdebi


Meýletinçiler topary Mikolaýiw günorta portunyň golaýyndaky harby bazada ukrain goşuny üçin mergenleri taýýarlamaga hökümetiň rugsadyna we maliýe goldawyna eýe boldy. Şertler amatlylyk taýdan gowşak: käbir ýaraglaryň ýaşy olary ulanýanlaryň ýaşyndan has geçen, olary ulanmak boýunça düzgünler 1970-nji ýyllara degişli. Emma guramaçylar gündogar Ukrainada orsýetçi separatistler bilen täze söweşleriň başlanan ýagdaýynda mergenleriň has ýokary taýýarlyk derejesinde boljagyna umyt baglaýarlar. (Lewko Stek, AÝ/AR-nyň Ukrain gullugy)

XS
SM
MD
LG