Sepleriň elýeterliligi

'Arassa suw fontanlara, bulançak suw jaýlara'


Aşgabat

25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni belenilip geçilýärkä, ýaşaýjylaryň käbirleri paýtagtyň merkezi bölegi ak mermere bürense, uly böleginiň ünsden düşürilýändigini aýdýarlar. Ýaşaýjylar ýyllar boýy çözülmän galýan esasy meseleleriň arasynda suw problemasyny öňe sürýärler. Aşgabadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmyrat Bugaýew suw üpjünçiliginiň şu günki ýagdaýyny Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG