Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

'Hajathana ýolagça mugt bolmaly'


Orsýetli pensioner transport häkimiýetlerini regionda hajathanalary mugt etmäge mejbur etmek ugrunda üç ýyllap alyp baran göreşinde üstün çykdy. Swetlana Iwanownanyň göreşi onuň hajathanada töleg alýançy bilen tersleşiginden başlandy we subut ediji resminamalary toplap suda ýüz tutmagy bilen dowam etdirildi. Sud awtobus stansiýasynyň hajathanasy her bir ýolagçy üçin bilet esasynda mugt bolmaly, diýen karar çykardy. Resmiler munuň seýrek wakadygyny aýdýarlar. (AÝ/AR-nyň “Nastoýaşeýe Wremýa” programmasy, www.currenttime.tv )

XS
SM
MD
LG