Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Aşgabat: “Ikiýüzli” duralgalar


Aşgabatda 2017-nji ýylda geçiriljek ”Aziada” oýunlaryna görülýän taýýarlyk işleriniň çäginde giň gerimli abatlaýyş işleri geçirilýär. Emma aşgabatlylar bu işleriň, esasan, protokol köçeleriniň ugrundaky binalar we desgalar bilen çäklenýändigini belläp, paýtagtyň galan böleginiň, şol sanda duralgalaryň hem ünsden düşürilýändigini aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG