Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Çagalary näme bagtly edýär?


1-nji iýunda Çagalaryň halkara güni mynasybetli Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy öz gepleşiklerini berýän regionlarynda çagalara ýüzlenip, sizi näme bagtly edýär, diýen sowaly orta atdy. Pikir soraýyş Ukrainanyň hökümet güýçleriniň we orsýetçi separatistleriň arasyndaky söweşleri başdan geçiren Sçastýe (Bagt) şäherçesinden başlandy we Saraýewo, Minsk, Bişkek we Moskwa ýaly şäherler bilen dowam etdirildi.

XS
SM
MD
LG