Sepleriň elýeterliligi

Eýran türkmenleriniň ene dil ýagdaýy


Eýran türkmenleri.

Mälim bolşy ýaly, Eýranda köp sanly etniki türkmen ýaşaýar. Eýsem, Eýranda ýaşaýan etniki türkmenler ene dil babatda nähili sepgitleri başdan geçirdiler we geçirýärler? Ene dil barasyndaky häzirki ýagdaý Türkmensähra türkmenlerini nä derejede kanagatlandyrýar? Şeýle-de olaryň geljekde ene dil babatda nähili planlary bar?

Azatlyk Radiosynyň "Dünýä Türkmenleri" gepleşiginiň bu tema bagyşlanan sanyny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG