Sepleriň elýeterliligi

“Ýaşaýjylar köpelýär, problema ýitileşýär”


Agajyň kölegesinde günden goranýan oglanlar.

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda bu günler howanyň temperaturasyny ölçeýän abzallar 42-43 gradusy görkezýär. Bu Türkmenistanda jöwzaly tomus paslynyň ýetip gelendiginiň esasy alamaty.

Eýse, ýurduň käbir beýleki regionlarynda howanyň gyzgynlygy nähili?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, häzirki wagtda Balkan welaýatyna sapar edýän ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG