Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tbilisi: Adamlar we haýwanlar gözlenýär


Tbilisi, 14-nji iýun, 2015

Tbiliside halas edijiler Gürjüstanyň paýtagtynda haýwanat bagyny suw almagynyň netijesinde ýitirim bolan 20-den gowrak adamy we sany anyk bolmadyk haýwanlary gözlemegini dowam etdirýärler.

Tbilisiniň haýwanat bagynyň müdiri Zurab Gurielidze heläk bolanlaryň hiç biriniň ölümine suw joşguny sebäpli gabawdan çykan haýwanlaryň sebäp bolmandygyny 15-nji iýunda aýtdy. Haýwanat bagynyň üç işgäri suwa gark bolupdyr.

Diri galan haýwanlaryň arasynda ýolbarslar, gaplaňlar, aýylar, möjekler we beýlekiler bar, olaryň käbirleri uky derman berilip, haýwanat bagyna gaýtaryldy. Käbirleri polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi, beýlekiler ýitirim boldy.

Gürjüstan suw joşgunynyň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar.

XS
SM
MD
LG