Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Balkan: 'Pristroýkadan' soň...

Balkan welaýatynyň merkezi Balkanabat şäherinde ýer-ýegsan edilen binalaryň gurluşyk galyndylaryndan dörän zir-zibil depelerini, tamlaryň ýumrulan diwarlaryny, harap bolan howlulary, çapylan baglaryň galyndylaryny görse bolýar. ​Bularyň ählisi mundan iki ýyl ozal başladylan ýykyp-ýumurmak kampaniýasynyň häzirki netijleri.

XS
SM
MD
LG