Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 24.06.2015 ý.


Şu gün: Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda protestler dowam etdi; Bişkekda gyrgyz aktiwistleri Konstitusiýa üýtgeşmeleriň girizilmegine garşy çykyş etdiler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG