Sepleriň elýeterliligi

Gara aýnalaryň aýrylmagynyň netijeleri


Aşgabatdaky Serhet gullugynyň binasynyň öňündäki köçe.

Türkmenistanda awtoulaglardaky gara plýonkalaryň ýa-da gara aýnalaryň aýyrdylanyna bir ýyldan gowrak wagt boldy. Şu günlerde Türkmenistanda howanyň temperaturasynyň selsiý boýunça 40 gradusdan geçýändigi habar berilýär.

Eýse, howanyň temperaturasy şeýle gyzan mahaly, türkmen häkimiýetleriniň şol çäresi ýaşaýjylara nähili täsir ýetirýär?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG