Sepleriň elýeterliligi

Prezidentiň doglan güni nähili bellenilýär?


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow.

Türkmenistanda şu gün, ýagny 29-njy iýunda türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan güni bellenilip geçilýär. Bu sene mynasybetli türkmen telewideniýesinde Berdimuhamedowa bagyşlanan aýdym-sazly gepleşikler goýberilýär.

Eýse, bu senäniň bellenilişi geçen ýyllara garanyňda nähili tapawutlanýar?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG