Sepleriň elýeterliligi

Gunduzda 10 ýurduň söweşijileri hereket edýär


Owgan howpsuzlyk güýçleri.

Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani diňe Gunduz welaýatynda 10 ýurduň söweşijileri hereket edýär diýdi. Şeýle-de, ol söweşijiler bilen göreşmekde özüniň goňşy ýurtlaryndan kömek sorady.

Demirgazyk Owganystanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýandygyny hem harby bilermenler, hem-de ýerli owgan resmileri tassyklaýarlar.

Bu sebitde bolup geçýän soňky täzelikler barada Azatlyk RAdiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýymerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG