Sepleriň elýeterliligi

Demirgazyk Owganystan: Garkyn etrabynda çaknyşyklar boldy


Owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasy.

Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Garkyn etrabynda owgan güýçleri bilen söweşijileriň arasynda çaknyşyklar boldy. Bu çaknyşyklarda ýerli türkmenleriň “Arbaki” atly ýaragly toparyndan bir komandir heläk boldy.

Şol bir wagtyň özünde Garkyn etrabynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetiriji Muhammet Sahyý Yhsan çaknyşyklarda asuda ilata o diýen zyýan ýetmändigini aýdýar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG