Sepleriň elýeterliligi

Taksometr talaby berjaý edilýärmi?


Taksometr talaby berjaý edilýärmi?

Mundan alty aý ozal, ýagny fewral aýynyň başynda paýtagtyň taksomotor awtoulag kärhanasynyň sary reňkli taksileriniň aýnalarynda, bu taksilere münülende taksometr sçýotçiginiň, ýagny hasapçy guralyň hökman işledilmelidigini ýatladýan bildirişler asylypdy.

Hasapçy sçýotçik işledilmedik ýagdaýynda, müşderiniň ýol nyrhyny tölemekden ýüz öwürmäge hukugynyň bardygy bu bildirişde habar berlipdi.

Eýse, ýolagçylar taksi sürüjilerinden şu düzgüniň berjaý edilmegini talap edýärlermi?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, Aşgabadyň ýaşaýjysy, ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG