Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Altyýap: Döredil(me)ýän şertler


Soňky döwürlerde paýtagtlylaryň arasynda şäheriň çäklerinden çykyp dynç almak ýoň boldy. Olar bu maksat bilen, esasan, Gökdere ýolunyň ugrundaky Altyýap çeşmesiniň boýundaky ösüp oturan baglaryň kölegesinde dynç almaga gidýärler.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG