Sepleriň elýeterliligi

'Saglyk merkeziniň daşy ýaşlardan doly'


Türkmen ýaşlary, Aşgabat, 2015.

Şu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekdeplerine ýaşlaryň 15 müň çemesiniň alynjakdygy resmi maglumatlarda habar berildi we bu sanyň geçen ýylkysyndan 800-den gowrak adam artykmaçdygy belledi.

Ýaşlaryň okuwa girmek boýunça görýän taýýarlyklaryny şu gün saglygy saklaýyş merkezlerinde hem görmek mümkin.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa Aşgabatdaky ýagdaý barada gürrüň berýär.

XS
SM
MD
LG