Sepleriň elýeterliligi

"Talybana" garşy operasiýa başlanýar


Farýap welaýaty

Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Farýap welaýatynda uly göwrümli operasiýa taýýarlanylýar.

Bu esasanam soňky iki hepdelikde söweşijiler tarapyndan basylyp alnan obalary yzyna gaýtaryp almaga niýetlenilen.

Harby çäre başlanmazyndan öňüsyra, operasiýa geçirilmeli käbir obalaryň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolup, bu ýagdaý hakda olaryň pikirleri bilen gyzyklandyk.

Söhbetdeşligi Muhammad Tahir geçirýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG