Sepleriň elýeterliligi

Amyderýa köprüleri opurdy


Amyderýanyň suwunyň joşmagy Lebap welaýatynyň käbir sebitleriniň köprülerini opurdy. Muňa mysal hökmünde Farap-Hojambaz gatnaw ýolunyň “21-nji kilometri” diýilýän ýeri bilen Samandepäniň arasyndaky zeýkeş akabasynyň üstünden geçýän köprini getirse bolar.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýewiň bu baradaky maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG