Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Soňky wakalar – 28.07.2015 ý.


Şu gün: Ukrainanyň Prawoslaw ybadathanasynyň agzalary Kiýewde merhemetli Wolodimir soborynda beýik şazada Wolodimiriň aradan çykmagynyň 1000 ýyllygyna bagyşlanan dabara gatnaşdylar; Owganlar özleriniň milli kriket toparynyň oýunçylarynyň Kabula dolanyp gelmegini gutladylar we beýleki täzelikler.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG