Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Soňky wakalar – 30.07.2015 ý.


Şu gün: Saraýewoda toplanan ýüzlerçe işçi täze kanun taslamasynyň işçileriň hukuklaryny çäklendirýändigine protest bildirdi; Gürjüstanyň häkimiýetleri maglumatly listowka paýlap, Adam gaçakçylygyna garşy göreş boýunça halkara gününi bellediler we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG