Sepleriň elýeterliligi

Diplom tassyklatmagyň uzyn nobatlary


Türkmenistanyň Bilim ministrligine degişli daşary ýurtly diplomlary ykrar etdirmek boýunça edara, 29-njy iýul, 2015.

Türkmenistanda her gün onlarça student öz daşary ýurt diplomlaryny tassyklatmak üçin Aşgabadyň registrasion edarasynyň öňünde nobatda durmaly bolýarlar, olaryň käbiri öz nobatyny ýitirmejek bolup, edaranyň öňünde ýatýandygyny hem aýdýarlar.

Bu ýagdaýyň jikme-jikleri barada Azatlyk Raidosynyň Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG