Sepleriň elýeterliligi

“Bazaryň harytlary we alyjylary azaldy”


Aşgabadyň bazarlarynyň biri.

Aşgabadyň merkezinde ýerleşýän “Mir bazaryň” 1-nji awgustdan başlap rekonstrusiýa edilmegine sanlyja günler galdy. Bu senäniň ýakynlaşmagy bilen baglylykda, bazarda käbir üýtgeşiklikleriň göze ilýändigi habar berilýär.

Söwdagärleriň aglabasynyň öňünde harytlaryň dürlüliginiň we bazara barýan alyjylaryň sanynyň azalandygyny aşgabatly ýazyjy gürrüň berýär.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG