Sepleriň elýeterliligi

“Mekdepleriň golaýynda ýol belgileri ýok”


Şu gün, ýagny 1-nji sentýabrda Türkmenistanda täze okuw ýyly başlandy. Şol bir wagtyň özünde paýtagtyň käbir mekdepleriniň golaý-goltumynda ýa-da daş-töwereginde ýol we çagalaryň howpsuzlygy üçin niýetlenen ýol belgileriniň ýokdugy habar berilýär.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşagabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG