Sepleriň elýeterliligi

Kärhanalar näme üçin satyn alynmaýar?


Lebap welaýatyndaky gurluşyk firmalarynyň birinde işleýän işçiler.

Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki kärhanalary we obýektleri hususy eýeçilige geçirmek 2013-nji ýyldan başlanypdy.

Şondan bäri her ýylda birnäçe gezek auksion geçirilip, bäsleşikli söwda geçirilip, onda döwlet eýeçiligindäki kärhanalaryň we obýektleriň 35-40-a golaýy hususylaşdyrmaga hödürlenýär. Ýöne olaryň arasynda indi 3 ýyla golaý wagt bäri satylman gelýänleriniň-de bardygy habar berilýär.

Munuň nähili sebäpleri bolup biler?

Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy Osman Hallyýew bu barada ýörite maglumat taýýarlady.

XS
SM
MD
LG