Sepleriň elýeterliligi

Lebapda gök-bakja önümleri gymmatlaýar


Lebapda gök-bakja önümleri gymmatlaýar

Şu ýylyň tomus paslynyň başyndan Lebabyň bazarlarynda gök we bakja önümleriniň iki esse diýen ýaly gymmatlaýandygy habar berilýär.

Ýaşaýjylaryň we kärendeçileriň käbirleri bahalaryň gymmatlamagyny gök-bakja ekinler üçin ekin meýdanlarynyň paýlanyp berilmezliginde hem-de gök-bakja önümleriniň welaýata başga ýerlerden getirilmeginde görýärler.

Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy Osman Hallyýew bu barada ýörite maglumat taýýarlady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG