Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Aşgabat: "Gaža" ýykylýar


Aşgabadyň "Gaža" diýlip atlandyrylýan ilatly etrabyň köp ýerinden indi diňe harabaçylyk hem gurluşyk materiallaryndan ybarat zir-zibil galdy.

XS
SM
MD
LG