Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Soňky wakalar – 28.09.2015 ý.


Şu gün: Moldowanyň paýtagty Kişinewde hökümete garşy müňlerçe protestçi şäheriň esasy meýdançasyna ýygnandy; Pakistanyň Peşawar şäherinde Saud Arabystanyna haj zyýaratyna giden ýüzlerçe adam öýlerine dolandy we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG