Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Soňky wakalar – 09.10.2015 ý.


Şu gün: Täjigistanyň sudy Parwina Abdulloýewany üç çagasyny öldürmekde günäli tapansoň, ony 18 ýyl türme tussaglygyna höküm etdi; Gürjüstanyň paýatgtynyň gahar-gazaply ýaşaýjylary planlaşdyrylýan gurluşyk işlerine protest bildirip, Tbilisiniň Ana Antonowskaýa köçesini böwetlediler we beýleki täzelikler.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG