Sepleriň elýeterliligi

“Plastik kartlar amatly, emma mümkinçilik çäkli”


“Plastik kartlar gowy, emma mümkinçilik çäkli”

Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Nebitdag şäherindäki döwlete degişli edara-kärhanalaryň ählisiniň diýen ýaly aýlyklary plastik kartlara geçirmek düzgünine geçip başlandygy habar berilýär.

Şol bir wagtda-da ýurtda kart bilen tölemek mümkinçiligi örän çäkli bolmagyna galýarka, puly nagtlaşdyrmak üçin bankomat apparatlary esasan diňe uly şäherlerde we etrap merkezlerinde ýerleşýär.

Bu ýagdaýyň jikme-jikleri barada ýakynda Balkana sapar eden ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG