Sepleriň elýeterliligi

‘Suw kadaly berilmeýär, daýhanlar uly zyýan çekýär’


‘Suw kadaly berilmeýär, daýhanlar uly zyýan çekýär’

Türkmenistanda pagta ýygym kampaniýasy dowam edýär. Ýurtda käbir kärendeçiler we daýhanlar tehnika, dökün üpjünçiliginiň kadaly berilýändigini aýdyp, öz hasylynyň talabalaýyk bolýandygyny aýdýarlar.

Şol bir wagtyň özünde käbir daýhanlar hem, öz ýaşaýan sebitinde suw üpjünçiliginiň kadaly däldiginden şikaýat edýärler. Olar suw ýetmezçiligi sebäpli göz öňünde tutan hasylyny alyp bilmeýändigini belleýärler.

Şeýle kärendeçileriň biri Lebap welaýatyndan özüni Ogulgözel diýip tanyşdyran öý hojalykçy zenan. Ol bu mesele barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG