Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Parahat 7-däki nogsanlyklar

Aşgabadyň Parahat-7 etrapçasynyň gurlup, bu sebite ilatyň göçüp gelenine sanlyja ýyl boldy. Emma muňa garamazdan, bu sebitdäki ýollaryň opurylyp, käbir girelgelerdäki demir tutawaçlaryň gopandygyny görse bolýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG