Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Ýewropa ýeke gelýän çagalar


Olar uruşdan we garyplykdan gaçan çagalar. Olar indi Ýewropa gelmek üçin howply ýoly ýeke özleri geçmeli bolýarlar. 18 ýaşyna ýetmedik müňlerçe çaga öz ene-atalary bolmazdan, konfliktli zonadan gaçyp gaýtdylar. Azatlyk Radiosy şol çagalar bilen duşuşmak üçin Gresiýanyň paýtagty Afina syýahat etdi.

XS
SM
MD
LG