Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Marynyň 'çola' bazary

Marynyň Köpugurly söwda bazarynda söwdagärler we alyjylar üçin käbir amatly şertler döredilen bolsa-da, bazarda satyjylaryň we alyjylaryň sanynyň o diýen köp däldigini görse bolýar. Maryly ýaşaýjylaryň käbirleri munuň sebäbini, bazaryň şäheriň merkezinden uzakda ýerleşendigi bilen düşündirýärler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG