Sepleriň elýeterliligi

“Zawodyň golaýyndaky ýaşaýjylary göçürýärler”


“Zawodyň golaýyndaky ýaşaýjylary göçürýärler”

Balkan welaýatyndaky sement zawodynyň öz töweregindäki käbir obalara öz oňaýsyz täsirini ýetirýändigi habar berilýär. Şeýle zawodlaryň biri Lebap welaýatynyň Garlyk şäherçesinde hem ýerleşýär.

Eýse, bu zawod hem öz töweregindäki ýaşaýjylara täsir ýetirýämi?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, häzirki wagtda Lebap welaýatyndaky habarçysy Röwşen Çaryýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG