Sepleriň elýeterliligi

‘Hasyly doly ýygmankaň, ýerine täzesini ekýärler’


Türkmenistandaky ekin meýdanlaryň biri.

Türkmenistanda oba-hojalyk ekinleri üçin niýetlenen mellek ýerleriň aglabasy döwlet kontrollygynda bolmagyna galýar. Ýeri kärendesine alan käbir daýhanlar bolsa, degişli resmileriň ýerdäki pagta hasyly doly ýygylyp alynmanka, bugdaý ekýändigini aýdyp, şikaýat edýärler.

Mary welaýatyndan kärendeçi zenan Enegül daýza bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG