Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Harby gulluga çagyryş

Türkmenistanda goşun gullugyna güýzki çagyryş yglan edildi. Şu günler Aşgabat şäher harby wekilliginde oglanlary harby gulluga ugratmak işleri dowam edýär. Bu edaranyň öňünde her gün diýen ýaly gulluga gitjek oglanlaryň hem-de olaryň ene-atalarynyň we dogan-garyndaşlarynyň üýşüp durandygyny görse bolýar. Azatlyk Radiosy Aşgabadyň Harby wekilliginiň öňünde düşürilen suratlar esasynda fotosergi taýýarlady.

XS
SM
MD
LG