Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatda ýollaryň giňeldilmegi, abadanlaşdyrylmagy üçin alnyp barylýan işler, öňünden şäher ilatynyň durmuş zerurlyklarynyň ýeterlik göz öňünde tutulmazlygy zerarly, ýaşaýjylar, ene-atalar, okuwçylar, hatda hassahana barýan näsaglar üçin hem uly kynçylyklary döredýär diýip, ýurt içinden maglumat berilýär.

Azatlyk radiosy paýtagtda dowam edýän gurluşyklar bilen bagly döreýän amatsyzlyklar bilen gyzyklanyp, ýerli žurnalist Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG