Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň nika kynçylyklary


Türkmen toýy

Türkmenistanda bir tarapdan milli kanunçylygyň kämilleşdirilýändigi, ýagny kanunlaryň halkara ölçeglerine golaýladylýandygy aýdylýar, ikinji tarapdan ýaşlaryň öz halan adamsy bilen durmuş gurmagy meselesinde emeli kynçylyklaryň döredilýändigi barada habarlar çykýar.

Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly, özbegistanly, eýranly türkmenleriň, şeýle-de türkmenistanly gyz bilen durmuş guran türk raýatlarynyň aýtmaklaryna görä, türkmen häkimiýetleri kanunçylyga salgylanyp, ýary ýardan, çagalary ene-atasyndan aýyrmak, aýralykda ýaşamaga mejbur etmek derejesine çenli baryp ýetýärler.

Azatlyk Radiosynyň "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky tapgyrynda türkmenistanlylaryň nikalaşmak meselesinde ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary arada söhbet edilýär.

Türkmenistanyň nika kynçylyklary
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

XS
SM
MD
LG