Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Soňky wakalar – 1.12.2015 ý.


Şu gün: Pakistanyň tire-taýpalar regionynyň žurnalistleri şu ýylyň noýabr aýynda iki žurnalistiň öldürilmegini ýazgaryp, Peşawar şäherinde protest geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG