Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Soňky wakalar – 7.12.2015 ý.


Şu gün: Azerbaýjanda ýangyn söndürijiler Hazar deňzindäki nebit ýatagynda ýüze çykan ody söndürjek bolup eýýäm ençeme gün bäri tagalla edýärler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG