Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Soňky wakalar - 16.12.2015 ý.


Şu gün: Pakistandaky mekdepleriň we guramalaryň ençemesi geçen ýylyň 16-njy dekabrynda Peşawardaky hüjümde heläk bolan 144 okuwça we mekdep işgärine hormat bildirdiler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG