Sepleriň elýeterliligi

Türkmen prezidentine sorag


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow.

17-nji dekabrda Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin 11-nji ýyllyk metbugat ýygnagyny geçirýär. “TASS” habar gullugynyň berýän maglumatyna görä, sorag-jogap görnüşinde geçiriljek bu ýygnaga 1390 çemesi žurnalist gatnaşýar.

Siziň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa sorag bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, ondan näme sorardyňyz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG