Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen prezidentine sorag


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow.

17-nji dekabrda Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin 11-nji ýyllyk metbugat ýygnagyny geçirýär. “TASS” habar gullugynyň berýän maglumatyna görä, sorag-jogap görnüşinde geçiriljek bu ýygnaga 1390 çemesi žurnalist gatnaşýar.

Siziň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa sorag bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, ondan näme sorardyňyz?

Teswirleri gör (62)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG