Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýede 70 adam öldürildi


Türkiýäniň günorta-gündogarynda PKK, Kürdüstan işçiler partiýasyna garşy geçirilen uly operasiýada 70 sany güman edilýän jeňçi, iki sany türk esgeri öldürildi diýip, türk goşuny 19-njy dekabrda aýtdy.

Bu operasiýa 16-njy dekabrda, Jizre we Silopi, şeýle-de goňşulykdaky Diýarbekir şäherlerinde başlanypdyr.

Türk harbylary uruş uçarlarynyň 18-nji dekabrda demirgazyk Yrakdaky PKK lagerlerini hem bombalap, olaryň çadyrlaryny we ýaragly berkitmelerini weýran edendigini habar berdi.

Premýer-ministr Ahmet Dawutoglu Türkiýe kürt jeňçileriniň baş-başdaklyk döretmegine ýol bermez diýdi.

"Eger olar bizden bölünmek ugrunda darkaş gurýan bolsa, biz muňa hiç wagt ygtyýar bermeris» diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG