Sepleriň elýeterliligi

Dollar çäklendirmesi: Telekeçiler 'gysylýar'


Aşgabadyň walýuta alyş-çalyş nokatlarynyň öňünde adamlaryň uzyn nobatlarynyň heniz hem dowam edýändigi habar berilýär. Maglumata görä, dollar satyn almak isleýän ýaşaýjylaryň indi gije sagat 9-10-dan daňdan sagat 8-e çenli nobata durýandygy aýdylýar.

Eýse, ýurtda dollar satyn almak meselesi bilen baglanyşykly çäklendirmeler ownuk söwdagärlere we telekeçilere nähili täsir ýetirýär?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG