Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda Täze ýyl baýramçylygyna sanlyja gün galdy. Aşgabatda Täze Ýyl baýramçylygynyň öň ýanynda, bazarlaryň ençemesinde alyjylaryň o diýen göze ilmeýändigi habar berilýär.

Hususanda, “Gülüstan” söwda merkezindäki, 30-njy etrapçanyň bazaryndaky, öňki “Lälezar” häzirki “Altyn Aý” sözda merkezindäki söwdagärleriň alyjylaryň azlygyndan şikaýat edýändigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Aşagabtdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG