Sepleriň elýeterliligi

Owganystan: Türkmen serhetçilerine nägilelik bildirilýär


Türkmenistanyň serhetçileri.

Türkmen-owgan araçäginde ýerleşýän Amyderýanyň öz akymyny üýtgetmegi netijesinde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowizjan welaýatynyň Garkyn etrabynyň müňlerçe gektar ýeri suwuň astynda galdy. Wagtyň geçmegi bilen bu ýerde, ýagny derýanyň ortasynda ada emele geldi.

Garkyn etrabynyň ýaşaýjylar bu ada geçip, öz mal-garalaryny bakýardylar. Häzirki wagtda türkmen serhetçileriniň bu adany eýeländigi we Garkyn etrabynyň ýaşaýjylarynyň ada geçmegine rugsat bermeýändigi habar berilýär.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şaýymerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG