Sepleriň elýeterliligi

Taryhy sebitler näderejede goralyp saklanýar?


Mary welaýatyndaky taryhy sebitleriň biri.

2016-njy ýyl Türkmenistanda “Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” diýen şygar astynda geçer. Türkmen mediasynda berilýän maglumatda munuň üçin ýörite “Guramaçy geňeşiň” hem döredilendigi habar berilýär.

Türkmenistanda goralyp saklanylýan taryhy sebitler bilen bir hatarda ünsden düşürilen ýadygärlikleriň hem bardygy aýdylýar.

Eýse, siziň ýaşaýan ýeriňizdäki taryhy sebitler näderejede goralyp saklanýar?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG