Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

12 häkim boşadyldy, sebäp näme?


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow

Türkmenistanda bir günde 12 häkim işden boşadyldy.

Olaryň ikisiniň “saglyk”, beýlekileriň “işden goýberen uly kemçilikleri” sebäpli işden çykarylandygy aýdyldy.

Siz bu barada nähili pikirde?

Teswirleri gör (52)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG