Sepleriň elýeterliligi

12 häkim boşadyldy, sebäp näme?


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow

Türkmenistanda bir günde 12 häkim işden boşadyldy.

Olaryň ikisiniň “saglyk”, beýlekileriň “işden goýberen uly kemçilikleri” sebäpli işden çykarylandygy aýdyldy.

Siz bu barada nähili pikirde?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG